Meslek MaaşRehber

Kira Geliri Beyannamesi Nasıl Doldurulur?

ancak Kira Geliri Beyannamesi; belli bir miktarı geçecek şekilde kira geliri elde eden mülk sahiplerinin bu gelirini bildiren dökümandır. Belirli sınırları aşan mülk ve mesken üzerinden kira geliri elde edenler, devlete vergi ödemekle yükümlüdür. Buna Kira Geliri Vergisi denir.

2021 Kira Geliri Vergisi iş yerinde yıllık 53.000 TL ve üzeri, konutta 7.000 TL ve üstü gelir elde eden mülk sahiplerini ilgilendirmektedir. Bunlar kazançlarını beyanname işlemiyle devlete bildirmelidir.

Kira Gelir Vergisi Hesaplama 2021

Kira Geliri Vergisi hesaplama 2021 yılında da, önceki yıllarda olduğu gibi Gelir İdaresi Başkanlığınca yapar. Bu işlem sırasında kullanılan birçok parametre olduğu için bir uzmana başvurmak en doğrusudur.

Kira Geliri Vergisi hesaplaması yapılırken giderler gelirden çıkar. Kalan miktar ise, gelir vergisi yüzdesi ile çarpar. Gider kalemleri; sigorta, su, elektrik, bakım-onarım, amortisman şeklindedir.

Bir konuta birden fazla kişi ortak olduysa, oradan elde edilen kira gelirine hepsinin payına düşen kısım üzerinden istisnâ uygulanır. Kişi iki veya daha fazla konuttan kira geliri elde ediyorsa, kira gelirleri toplamına bir defa istisnâ uygular.

Kira Gelir Vergisi Muafiyeti Var mı?

Geliriniz 2021 yılı itibariyle işyerlerinde yıllık 53.000 TL, konutta ise 7.000 TL sınırının altındaysa bu vergi ile yükümlü olmazsınız. Kimler kira gelir vergisi ödemez? sorusunun muhatabı sadece bu kişilerdir. Ancak geliriniz bu sınıra ulaşmışsa veya bunun üzerindeyse, vergiden muaf olmanızın bir yolu yoktur.

Kira Beyanı Cezası Nedir?

Beyan döneminden sonra çapraz kontroller-vergi denetim yapar. Kira gelirini beyan etmeyen veya eksik beyan edenler tespit edilirse bunlar gecikme fâizi ile beraber vergisini cezalı olarak öder. İstisnâ avantajından faydalanamazlar.

Kira Geliri Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

Kira Geliri Vergisi ne zaman beyan edilir? sorusunun cevabı her yıl değişiklik gösterir. 2021 için bu tarih 30 Nisan’da sona ermiştir. Söz konusu beyan, bir önceki yılı kapsamaktadır. Yani bir kişi 2020 itibariyle mülkünü kiraya verdiyse ve 2020’de kira geliri elde ettiyse, beyanname verme yükümlülüğü 2021 yılında doğmuştur. Beyannamesini veren kişi, gelir vergisini Mart ve Temmuz aylarında (2 taksit olarak) öder.

Hesaplanan vergiyi herhangi bir vergi dairesine ödemek de mümkündür. Ancak bunun için bağlı olan vergi dairesini ve vergi tahsiline yetkili kılınmış banka şubesini bildir.

Mülkünü bu yıl kiralayan kişi ise Kira Geliri Beyannamesi verme işlemini 2022 yılının başında yapmalıdır. Gelir vergisini de yıl içerisinde ödemelidir.

Beyanname verme sürecinin son günü resmi tatil günüyse, tatil sonrası ilk iş günüdür

Mülk sahibi yıl içerisinde ülkesini terk edecekse, en geç yurt dışına çıkmadan 15 gün önce beyannamesini vermiş olmak zorundadır.

2021 Kira Geliri Beyannamesi Nasıl Verir ?

 • Engelli veya yaşı küçük mükelleflerin kira gelir vergisi beyanı bir kayyum, vâsî ya da kişinin velîsi tarafından imzalanmalıdır.
 • Aile bireyleri kendi adlarına kayıtlı ve üzerinden gelir elde ettikleri mülklerin her biri için farklı beyanname vermelidir.
 • Brüt kira gelirinizin tutarı 53 bin liranın üzerindeyse, ancak işyeri Kira Geliri Beyannamesi 2021 yılında sizi kapsıyor demektir.
 • Bir senede kazandığınız konut kira geliriniz istisnâ tutarı 7.000 TL’yi geçtiyse bunu beyan etmeniz gerekir. Ancak istisnâ tutarı demek; o yıl için belirlenmiş olan, vergiye tâbî kira sınırıdır.
 • Kendine ait bir mülkü kiraya vermiş olan kimse, gelirini Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi aracılığıyla beyan edilir.
 • Ya da ikâmetgâhı hangi ilçede bulunuyorsa, oradaki vergi dairesine de başvurur.
 • Elektronik beyanname göndermeye yetkili kılınmış serbest meslek gruplarından da alır. Yeminli muhasebeciler, serbest muhasebeciler buna örnektir. Bu kişiler 3568 sayılı kanun (Serbest Muhasebeci Mâlî Müşâvirlik ve Yeminli Mâlî Müşâvirlik Kanunu) uyarınca e-beyanname gönderme salâhiyetine sahiptir.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi sayfası, Kira Gelir Vergisi Beyanı ile ilgili tüm bilgileri içermektedir. Yine buradan hazır beyannamelere de ulaşmak mümkündür.

Kira Geliri Beyannamesi Doldurma Nasıl Yapılır?

 • Bunun için GİB yani Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan ‘Hazır Beyan’ sisteminden faydalanır.
 • Sisteme bu linkten giriş yapılır.
 • ‘Beyanname Doldur’ bölümüne tıklar.
 • ‘2021 Beyanname Doldur’ kısmından ‘Yıllık Gelir Beyannamesi’ sayfasına gelir.
 • Burada sizin için önceden hazırlanmış bir beyanname olduğunu göreceksinizdir. Gerekiyorsa değişiklik yapma imkânınız vardır. Düzeltme işlemleri şöyle olur:
 • İrtibat telefonu yazılır.
 • Gayrimenkul türü girer.
 • Kira geliri hangi yıla ait olduğu seçilir.
 • Elde edilen süre ay bazında belirtir.
 • Hisse % (yüzde) olarak bildirilir.
 • Hisseye düşen yıllık kira geliri yazar.
 • İl, ilçe ve adres bilgileri verilir.
 • ‘Götürü Gider’ yöntemini seçerseniz, ancak istisnâ sonrası gelirden%15’i gelirinizden ‘gider’ olur.
 • ‘Gerçek Gider’ seçeneğini seçerseniz, ilgili satırlara gider tutarlarını yazmanız gerekir.
 • İstisnâdan faydalanma imkânınız yoksa istisnâ satırının silinmesi lâzımdır. Böylece giderlerden ve istisnâdan sonraki tutar netlik kazanacaktır.
 • Bu sayfada, ‘Gelirden Yapılan İndirimler’ diye bir başlık vardır. Bu başlık altındaki ilgili satırlar da doldurulmalıdır. Böylelikle bunlar, yasal sınırlar dâhilinde beyannâmeden düşülecektir. (Geçmiş yıl zararları, yapılan bağışlar, özel sigorta masrafları, sağlık ve eğitim harcamaları)
 • İşlemin ardından matrah (vergiye tâbî olan gelir) netleşecektir. Ancak ödemeniz gereken vergi, gelirinizin büyüklüğü doğrultusunda bu tutar üzerinden hesaplanacaktır. Ancak otomatik hesaplanan bu vergi %15’den başlar. %20, %27, %35 veya %40 da gelir.
 • Beyannamenin damga vergisi en alt satırda yer alır. Ancak bu da otomatikman hesaplanır.
 • Beyannameyi taslak olarak kaydedip tekrar kontrol sağlayarak gerekli düzenlemeleri yapmanız mümkündür.
 • Kira Gelir Vergisi beyannamesi doldurma işleminden sonra hazırlanan beyanname onar. Tahakkuk fişinin oluşması, verginin öder hâle gelmesi bu şekilde olur.
 • Dileyenler ekranın sol tarafında bulunan ‘Anlaşmalı Banka Kartı-Kredi Kartı ile Ödeme’ sekmesinden ödeme yapar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.